Αγγελική Παντελή

panteli2

H Αγγελική-Παρασκευή Παντελή Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Παν. Πατρών και MSc in Soil Mechanics & Engineering Seismology (Imperial College) με 10 έτη συνολικής εμπειρίας στον Αντισεισμικό και Δομοστατικό Σχεδιασμό Δομημάτων (τεχνικών έργων και κτηρίων) είναι εταίρος της ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ. Ως υπεύθυνη ποιότητας έχει συμμετάσχει στον σχεδιασμό νέων τεχνικών έργων και στην ενίσχυση υφιστάμενων. Ενδεικτικά αναφέρονται: τεχνικά έργα Υ/Η Φράγματος CHONTAL Ecuador, σύμμικτες γέφυρες στην ΠΕ Ηλείας, ενίσχυση προεντεταμένης σιδηροδρομικής γέφυρας στην ΠΕ Φθιώτιδας, ενίσχυση προεντεταμένης γέφυρας στο Παραδείσι Τρίκορφου, σύμμικτη γέφυρα στην ΠΕ Αιτ/νιας, προεντεταμένη γέφυρα στην ΠΕ Αχαίας, μεταλλική πεζογέφυρα σχήματος τριήρους στην Κόρινθο, Κ.Δ. Σ.Γ. ΕΡΓΟΣΕ, ενίσχυση του ΓΝ Ληξουρίου, μεταλλικές πεζογέφυρες Δ. Θέρμου, ενίσχυση σχολικών κτηρίων Ληξουρίου, ενίσχυση κτηρίων πρώην «Πειραικής-Πατραϊκής», ενίσχυση Π.Γ. Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» κ.α.  Είναι μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, του ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Επίσης έχει διατελέσει αιρετό μέλος της τοπικής Αντιπροσωπείας και της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. και αντιδήμαρχος Δ. Ερυμάνθου.

Στο παρελθόν εργάστηκε και ως μεμονωμένη μελετητής  εκπονώντας αντισεισμικό σχεδιασμό κτηριακών έργων.