Δημήτριος Γ. Φρυγανάκης

photo frygan 2Ο Δημήτριος Φρυγανάκης Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός & κάτοχος ΜΔΕ σε Έργα Υποδομής Πολ. Μηχανικού Παν. Πατρών, είναι μέλος της Ομάδας Στατικών Μελετών και εταίρος της ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ, με 12 έτη συνολικής εμπειρίας στον Αντισεισμικό και Δομοστατικό Σχεδιασμό Δομημάτων (τεχνικών έργων και κτηρίων). Είναι μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Ως εταίρος της  ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ, έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό αρκετών έργων εκ των οποίων κάποια αναφέρονται παρακάτω. Στο παρελθόν, από 2003 έως το 2006, εργάστηκε σαν εξωτερικός συνεργάτης διαφόρων μελετητικών - τεχνικών γραφείων συμμετέχοντας στον αντισεισμικό σχεδιασμό κτηριακών έργων. Από 2006 διατηρεί  μελετητικό - τεχνικό γραφείο εκπονώντας στατικές μελέτες αντισεισμικού σχεδιασμού και επιβλέποντας πλήθος κτηριακών έργων.