Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης

Untitled 2

Βασίλειος Μπαρδάκης Δρ Πολιτικός Μηχανικός Παν. Πατρών, Ειδ. Δομοστατικός ΕΜΠ (ΜΔΕ) και διακεκριμένος ειδικός (εισηγητής σεμιναρίων ΣΠΜΕ, ΤΕΕ, ΟΑΣΠ) σε θέματα Ευρωκωδίκων, με 13 έτη συνολικής εμπειρίας στον Αντισεισμικό και Δομοστατικό Σχεδιασμό Δομημάτων (τεχνικών έργων και κτηρίων) είναι διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ. Ως Επικεφαλής ειδικών μελετών έχει συμμετάσχει στον σχεδιασμό νέων τεχνικών έργων και στην ενίσχυση υφιστάμενων. Ενδεικτικά αναφέρονται: τεχνικά έργα Υ/Η Φράγματος CHONTAL Ecuador, σύμμικτες γέφυρες στην ΠΕ Ηλείας, ενίσχυση προεντεταμένης σιδηροδρομικής γέφυρας στην ΠΕ Φθιώτιδας, ενίσχυση προεντεταμένης γέφυρας στο Παραδείσι Τρίκορφου, σύμμικτη γέφυρα στην ΠΕ Αιτ/νιας, προεντεταμένη γέφυρα στην ΠΕ Αχαίας, μεταλλική πεζογέφυρα σχήματος τριήρους στην Κόρινθο, Κ.Δ. Σ.Γ. ΕΡΓΟΣΕ, ενίσχυση του ΓΝ Ληξουρίου, μεταλλικές πεζογέφυρες Δ. Θέρμου, ενίσχυση σχολικών κτηρίων Ληξουρίου, ενίσχυση κτηρίων πρώην «Πειραικής-Πατραϊκής», ενίσχυση Π.Γ. Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» κ.α. Επίσης έχει συμμετοχή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια (με κριτές), ενδεικτικά αναφέρονται: για γέφυρες Bardakis & Fardis (2010α & β, Bull. of Earthquake Eng.), για ενισχύσεις Bardakis &Tassios (2006 2nd  fib Cong., 2008), Bardakis & Dritsos (2006 S. Dyn. & Earthquake Eng.), για την ενίσχυση της Εθνικής Πινακοθήκης Bardakis et al (2010 3rd fib Cong.) κ.α.

Είναι πρόεδρος του ΣΠΜΕ (Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος), εθνικός εκπρόσωπος στο ECCE (EuropeanCouncilofCivilEngineers), εκλεγμένος αντιπρόσωπος στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, μέλος της ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 («Προδιαγραφές Τεχνικών Έργων»), μέλος του Ελληνικού Τμήματος Αντισεισμικής Μηχανικής και έχει διατελέσει ταμίας και γενικός γραμματέας του ΣΠΜΕ, αναπλ. μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος, αναπλ. μέλος της Ομάδας Mελέτης Υποστήριξης Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) του ΟΑΣΠ.