Γεώργιος Ανδρικόπουλος

andrikopoulos

Ο Γεώργιος Ανδρικόπουλος είναι μελετητής δομοστατικός και εξωτερικός συνεργάτης της ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ. Διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός του Παν/μίου Πατρών από το 2006, είναι κάτοχος ΜΔΕ Δομοστατικού του ΕΜΠ από το 2008 και μέλος του ΕΤΣ (Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος, ΤΕΕ).

Εμπειρία: μελετητής της ΟΜΕΤΕ ΑΕ 2006-08 και μέλος ομάδας μελέτης της ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ.