Ανάλυση Επεμβάσεων σύμφωνα με EΚ8/μέρος 3 - ΚΑΝΕΠΕ

Παρουσίαση από τις ημερίδες με θέμα Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8 που συνδιοργάνωσε ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ) σε συνεργασία με τα Περιφερειακά Τμήματα (ΠΤ) του Τεχνικού Επιμηλητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), και τον Οργανισμό Αντισεισμικής Προστασίας (ΟΑΣΠ): στην Πάτρα (ΤΕΕ ΠΤ Δυτικής Ελλάδος), στην Λάρισα (ΤΕΕ ΠΤ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας), στο Αγρίνιο (ΤΕΕ ΠΤ Αιτωλοακαρνανίας), στην Τρίπολη (ΤΕΕ ΠΤ Πελοποννήσου), στην Χαλκίδα (ΤΕΕ ΠΤ Ευβοίας), στην Κώ (ΤΕΕ ΠΤ Δωδεκανήσου), στην Λειβαδιά (ΤΕΕ ΠΤ Αν. Στερεάς)

Link: Ανάλυση Επεμβάσεων σύμφωνα με EK8.pdf