ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ : χαιρετισμός + συνέντευξη

Αφιέρωμα για τα 20 ΧΡΟΝΙΑ (1995-2015) του περιοδικού ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

http://tinyurl.com/nfmk44h

Προϋπόθεση για την Ανάπτυξη η συνολική επανεκκίνηση του κατασκευαστικού κλάδου

http://www.ergotaxiaka.gr/article.php?ID=329