Παράδειγμα εφαρμογής ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Παρουσίαση από τις ημερίδες με θέμα Επεμβάσεις: Επισκευές, Ενισχύσεις, Προσθήκες - Σύγχρονες Μέθοδοι & Πρακτικές που συνδιοργάνωσε ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ) σε συνεργασία με τα Περιφερειακά Τμήματα (ΠΤ) του Τεχνικού Επιμηλητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ): στην Πάτρα (τοπικό τμήμα ΣΠΜΕ), στην Ξάνθη (ΤΕΕ ΠΤ Θράκης), στον Βόλο (ΤΕΕ ΠΤ Μαγνησίας), στην Σάμο (ΤΕΕ ΠΤ Β.Α. Αιγαίου)

Link: Παράδειγμα εφαρμογής ΚΑΝ.ΕΠΕ.pdf