6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οδικής Ασφάλειας : Χαιρετισμός

 

Την 12η και 13η Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε το 6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οδικής Ασφάλειας. Χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρύτανης του Ε.Μ.Π.  Ι. Γκόλιας, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Κ. Αντωνίου,  ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας Β. Μπαρδάκης, ο αντιπρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Θ. Σεραφίδης και ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

http://www.nrso.ntua.gr/roadsafety2015/wp-content/uploads/2015/03/RoadSafetyConference-AthensMarch2015.pdf