Αντισεισμική Ενίσχυση κτιρίων πρώην Πειραϊκής Πατραϊκής, (Πάτρα)

Σεισμική Αποτίμηση & Ενίσχυση των υφισταμένων βιομηχανικών κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. και το σχετικό μέρος 3 του ΕΝ1998 (Ευρωκώδικα 8). Τεχνικές Επεμβάσεων : ενίσχυση υφισταμένων πλαισίων με χιαστί μεταλλικούς ελκυστήρες, περιτύλιξη με μανδύα ΙΟΠ (ινοπλισμένα πολυμερή) και αντιδιαβρωτική προστασία.