Αντισεισμικός Σχεδιασμός Έργων Επεξεργασίας Λυμάτων (Πόρτο Γερμενό)

Εκπονήθηκαν Στατικές (υποστηρικτικές) μελέτες που αφορούσαν το σχεδιασμό Α/Σ, δεξαμενών με βάση το ΕΝ1998 και τα ειδικά θέματα σεισμικής αλληλεπίδρασης δεξαμενών-λυμάτων κ.α.