Αντισεισμική Ενίσχυση Γυμνασίου - Λυκείου Κεφαλλονιάς

Σεισμική Αποτίμηση & Ενίσχυση των υφισταμένων σχολικών υποδομών οπλισμένου σκυροδέματος σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. και το σχετικό μέρος 3 του ΕΝ1998 (Ευρωκώδικα 8). Τεχνικές Επεμβάσεων : μείωση μάζας - καθαιρέσεις πλακών, ενίσχυση ΤΜΕΟ (τοιχωμάτων μεγάλων ελαφρώς οπλισμένων) με μανδύα ΙΟΠ (ινοπλισμένα πολυμερή), περιτύλιξη με μανδύα ΙΟΠ και αντιδιαβρωτική προστασία.