Αντισεισμική Ενίσχυση Σχολικών Κτιρίων (Πετρούπολη)

Σεισμική Αποτίμηση και Ενίσχυση ενός υφιστάμενου κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία και ενός μεταλλικού στεγάστρου σύμφωνα με το σχετικό μέρος 3 του Ευρωκώδικα 8 και τα ανάλογα άρθρα της FEMA. Τεχνικές Ενίσχυσης: οπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα , σχεδιασμός σύμμικτης πλάκας, ενίσχυση δοκών, ενίσχυση μεταλλικών κατασκευών.