Σχεδιασμός Σύμμικτης Γέφυρας Ιαρδανού ποταμού (Πύργος)

Σχεδιασμός σύμμικτης γέφυρας τύπου concrete-filled box συνολικού μήκους 51.16m, συνολικού πλάτους 16.00m – μονολιθικά συνδεδεμένης με τα ακρόβαθρα.