Μελέτη Κάτω Διάβασης Πεζών και Μικρών Οχημάτων, (Τρίκαλα)

Επανασχεδιάστηκε (εκ νέου) Κάτω Διάβαση Πεζών και Μικρών Οχημάτων μήκους 24.60 m και πλάτος 11.30 m. Ο φορέας θα κατασκευαστεί εξ’ ολοκλήρου από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στο κατάστρωμα διέρχονται 2 σιδηροδρομικές γραμμές και μια οδός 2 κατευθύνσεων με μια λωρίδα ανά κατεύθυνση.