Ενίσχυση ιδιωτικού Κτηρίου με CFRP (Αγρίνιο)

Το κτήριο δομήθηκε σε διάφορετικές φάσεις. Συγκεκριμένα, την δεκαετία του 1970 κατασκευάστηκαν το ισόγειο και ο Α’ όροφος με στατική μελέτη, συμβατή με την μελετητική διαδικασία της εποχής και το ΦΕΚ 36/Α 1959. Την δεκαετία του 1980 κατασκευάστηκαν ο Β’ όροφος και ο Γ’ όροφος με στατική μελέτη συμβατή με τα πρόσθετα άρθρα του 1984.

Η ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ανέλαβε την Σεισμική Αποτίμηση, την Προσθήκη καθ’ ύψος επιπλέον ορόφου και την Στατική Ενίσχυση του Υφιστάμενου Δομήματος με εφαρμογή του νέου ελληνικού Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ. / ΕΚ8-μέρος 3).

Στο πλαίσιο αυτό εκτέλεσε και Διερεύνηση-Τεκμηρίωση του Υφιστάμενου φέροντος οργανισμού (γεωμετρία, αποκαλύψεις οπλισμών, πυρηνοληψίες, έμμεσες μέθοδοι προσδιορισμού αντοχής σκυροδέματος, ανιχνεύσεις οπλισμών κτλ).

Για την Ανάλυση εφαρμόστηκαν ανελαστικές μέθοδοι (κυρίως τύπου pushover) και τελικώς μέσω βελτιστοποίησης σχεδιάστηκαν:

·      Περισφίγξεις με μανδύες από Ινοπλισμένα Πολυμερή (ανθρακοϋφάσματα-CFRP)

·      Προσθήκη Μεταλλικών σεισμικών Συνδέσμων (Χ) στους 2 πρώτους ορόφους

·      Σεισμική Απομόνωση τμημάτων Τοιχώματος ανελκυστήρα

·      Ενίσχυση θεμελίωσης