Νέο πολυτελές Κτήριο (Πάτρα)

 

Πρόκειται για πολυτελές κτήριο κατοικίας στην Πάτρα συνολικής δομημένης επιφάνειας περίπου 550,00 m2. Το κύριο δομικό σύστημα είναι πλαισιακού τύπου εκ σκυροδέματος και θεμελιώνεται μέσω πεδιλοδοκών.

Σχεδιάστηκε:

α. σεισμική απομόνωση του τοιχώματος του ανελκυστήρα (λόγω ιδιαιτέρως έκκεντρης θέσης)

β. βελτιστοποίηση ύψους δοκών προς κάλυψη αρχιτεκτονικών απαιτήσεων

γ. δομικό σύστημα πισίνας