Μεταλλικές Πεζογέφυρες (Θέρμο)

Σχεδιασμός 2 μεταλλικών αμφιερείστων πεζογεφυρών υψηλής Αισθητικής, ανοίγματος 30.00m & 50.00m, με ειδικό μεταλλικό σκελετό (δικτυώματα, ελκυστήρες κ.α.).