Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ

Σκοπός της ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ είναι η ανάληψη μελετών τεχνικών έργων του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, η ανάληψη καθηκόντων τεχνικού συμβούλου ή επιβλέποντος, η διενέργεια ελέγχου μελετών ή επιβλέψεων ή παραλαβής έργου, η διενέργεια τεχνικών εκτιμήσεων, η παροχή γνωμοδοτήσεων επί τεχνικών θεμάτων, η εκπόνηση υποστηρικτικών ή προκαταρκτικών μελετών, η διενέργεια επιστημονικής έρευνας και γενικά κάθε άλλη συναφής με τα ανωτέρω τεχνική δραστηριότητα, για λογαριασμό και κατ΄ εντολή οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου.

image layers eblecton
image layers 13 eblecton

Η εξειδίκευση της ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ΕΠΕ

Σκοπός μας να παρέχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στο αντικείμενο εξειδίκευσης μας 

katsaros1

Σεισμική Αποτίμηση

Σεισμική Αποτίμηση και  Σχεδιασμό Επεμβάσεων σε Υφιστάμενα Δομήματα(κτίρια υψηλής σπουδαιότητας, γέφυρες σκυροδέματος κ.α.)

model 2015 05 27 enisx NEO 13 push target test8 new

Αντισεισμικός Σχεδιασμός μεγάλων Έργων

 Σε γέφυρες, φράγματα, ειδικά κτήρια, υδραυλικά έργα, παράκτιες κατασκευές.

paradeisi2

Τεχνικές Εκτιμήσεις

Η διενέργεια τεχνικών εκτιμήσεων, η παροχή γνωμοδοτήσεων επί τεχνικών θεμάτων.

gallery 3

Γιατι σε Εμάς ;

Η επιστημονική κατάρτιση της ομάδας μας σε συνδυασμό με το αριθμό των έργων που συνεχίζουμε να ολοκληρώνουμε επιτυχώς,  μας κάνει τους καταλληλότερους συνεργάτες στο πεδίο ειδίκευσης μας

Γνωρίστε το Ανθρώπινο Δυναμικό μας

Η επιστημονική ομάδα του γραφείου μας εγγυάται την ορθή ολοκλήρωση των διεργασιών των projects που αναλαμβάνουμε 

Ολοκληρωμένα έργα
0 +
Ευχαριστημένοι πελάτες
0 +
Έργα σε Εξέλιξη
0 +
Γραφεία σε όλη την Ελλάδα
0

Πρόσφατα Νέα Από την εταιρεία μας ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ΕΠΕ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ