Στατικές Μελέτες

Residential

Επιβλεψη - Κατασκευή

Τεχνικές Γνωμοδοτήσεις

Projects απο το μηδέν

image layers 6 1
image layers 6 2

Η Εμπείρία στο χώρο της κατασκευής και των αποτιμήσεων

Η ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ εξειδικεύεται στην Σεισμική Αποτίμηση και στον Σχεδιασμό Επεμβάσεων σε Υφιστάμενα Δομήματα (κτήρια υψηλής σπουδαιότητας, γέφυρες σκυροδέματος κ.α.), και στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό μεγάλων Έργων (γέφυρες, φράγματα, ειδικά κτήρια, υδραυλικά έργα, παράκτιες κατασκευές κτλ).

Σεισμική αποτήμηση
100 %
Αντισεισμικός Σχεδιασμός
100 %
Σχεδιασμός Επεμβάσεων
100 %

Εξειδίκευση Επιστημονική Προσέγγιση

Σκοπός της ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ είναι η ανάληψη μελετών τεχνικών έργων του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, η ανάληψη καθηκόντων τεχνικού συμβούλου ή επιβλέποντος, η διενέργεια ελέγχου μελετών ή επιβλέψεων ή παραλαβής έργου, η διενέργεια τεχνικών εκτιμήσεων, η παροχή γνωμοδοτήσεων επί τεχνικών θεμάτων, η εκπόνηση υποστηρικτικών ή προκαταρκτικών μελετών, η διενέργεια επιστημονικής έρευνας και γενικά κάθε άλλη συναφής με τα ανωτέρω τεχνική δραστηριότητα, για λογαριασμό και κατ΄ εντολή οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου.

apartments s3
antliostasio 1

ΠΩΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ

Με μεθοδικό και οργανωμένο σχεδιάγραμμα, αντιμετωπίζουμε κάθε εργο χρησιμοποιώντας μεθοδολογία συνέπεια και προγραμματισμό

Οργάνωση Έργου

Επαφές, επικοινωνία, συλλογή στοιχείων και δεδομένων. Το πρώτο στάδιο είναι ίσως και το πιο καθοριστικό για τη πορεία και ορθή ολοκλήρωση του έργου. Δίνουμε μεγάλη σημασία στα δεδομένα που συλλεγουμε. 

Χρονοδιάγραμμα Εργασιών

Δημιουργούμε το πλάνο έργου με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ενημερώνοντας το πελάτη μας για τα χρονικά σημεία. Αναλύουμε προσεκτικά τα δεδομένα και κάνουμε χρήση πρωτοπόρου λογισμικού στις μελέτες. 

Συνέπεια και Μεθοδικότητα

Συχνές ανατροφοδοτήσεις, ακολουθία πρωτοκόλου εργασίας, παροχή ενημέρωσεις και συνέπεια στη παράδοση της βέλτιστης λύσης 

Αποστολή μας η παράδοση ολοκληρωμένης και τεκμηριωμένης εργασίας

Η Μηχανική μας φιλοσοφία είναι το επιστέγασμα της πορείας της Eblecton

We share a belief in the transformational power of people united in a common purpose

Σκοπός μας

η ανάληψη μελετών τεχνικών έργων του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, η ανάληψη καθηκόντων τεχνικού συμβούλου ή επιβλέποντος, η διενέργεια ελέγχου μελετών ή επιβλέψεων ή παραλαβής έργου, η διενέργεια τεχνικών εκτιμήσεων, η παροχή γνωμοδοτήσεων επί τεχνικών θεμάτων, η εκπόνηση υποστηρικτικών ή προκαταρκτικών μελετών, η διενέργεια επιστημονικής έρευνας

Αποστολή

Αποστολή μας είναι να αφήσουμε έργα και μελέτες που θα αποτελέσουν τομή για τις επόμενες γενιές μηχανικών στο αντικειμενό μας. 

Ικανοποίηση Πελατών

Η παράδοση όλων έργων που αναλαμβάνουμε με συνέπεια και ευθύνη απέναντι στον πελάτη.

2
1