ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ

H ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ είναι εγγεγραμμένη (ΑΜ 798) στο Μητρώο Γραφείο Μελετών της ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ και διαθέτει τα κάτωθι πτυχία:

 

Κατηγορία Μελέτης

Πτυχίο

08.

Στατικές Μελέτες

Ε

21.

Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες

Β

10.

Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων

Α

 

 

Με την ίδρυσή της το έτος 2009 η ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ διέθετε πτυχία: Γ.08, Α.21 και Α.10, το 2010 αναβάθμισε τα πτυχία της σε Δ.08 και Β.21, ενώ μετά την αύξηση του δυναμικού της το 2011 είναι εγγεγραμμένη στην μεγαλύτερη τάξη Στατικών Μελετών Ε.08.

 

Δημιουργούμε υπεραξία στο έργο σας Χτίζουμε γέφυρες Εμπιστοσύνης

Νέα και Δημοσιεύσεις Μείνετε ενημερώμένοι σχετικά με την ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ΕΠΕ