Το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ συντίθεται από ειδικούς επιστήμονες  εκπαιδευμένους στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων Σεισμικής Ανάλυσης Δομημάτων. Κανονιστικά, και προς μείωση της Σεισμικής Διακινδύνευσης, η ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ στις Μελέτες Ενισχύσεων εφαρμόζει ήδη τον ελληνικό Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ή το αντίστοιχο τμήμα του Ευρωκώδικα 8 (EC8-part 3).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεντρικό Γραφείο
Πλατεία Γεωργίου 7
Πάτρα 262 21
τ +302610226039
f +302610990660
Γραφείο Αγρινίου
Καζαντζη 14 και Τσικνιά
κ +306972277598

info@eblecton.gr

ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Η ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ εξειδικεύεται στην Σεισμική Αποτίμηση και στον Σχεδιασμό Επεμβάσεων σε Υφιστάμενα Δομήματα (κτήρια υψηλής σπουδαιότητας, γέφυρες σκυροδέματος κ.α.), και στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό μεγάλων Έργων (γέφυρες, φράγματα, ειδικά κτήρια, υδραυλικά έργα, παράκτιες κατασκευές κτλ).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Copyright © 2019 STONI by WebGeniusLab. All Rights Reserved.

Terms of use | Privacy Environmental Policy