Μεταλλική γέφυρα σχήματος Τριήρους (Κόρινθος)

Μεταλλική γέφυρα σχήματος Τριήρους (Κόρινθος) Η Αρχιτεκτονική Μελέτη της πεζογέφυρας στην οδό Αδειμάντου είχε εκπονηθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων και προέβλεπε στις δύο όψεις της πεζογέφυρας την τοποθέτηση σχήματος Κορινθιακής Τριήρους. Στόχος του Έργου είναι η αισθητική αναβάθμιση της περιοχής και η ενοποίηση όλου του παραλιακού τμήματος από την περιοχή «Καλάμια» μέχρι το λιμάνι της Κορίνθου - για την υλοποίηση του ενιαίου παραλιακού μετώπου της πόλης της Κορίνθου

Construction Project

A project is a series of related a tasks which when they are carried in the correct order will lead to the completion of the project. Projects are temporary, generally resulting in the creation of a tangible product or outcome. This is as opposed to a programme, which is a series of interrelated projects that may be carried out repeatedly or continuously in order to support an ongoing process.

There are two types of people who will tell you that you cannot make a difference in this
world: those who are afraid to try and those who are afraid you will succeed

james jackson

The project process typically starts with an overarching requirement which is developed through the creation of a brief, feasibility studies, option studies, design, financing and construction. That is, a project team, brief and financing are put together to produce a unique design.

Best Benefits of Project

Creative and Idea

Creative and Idea

We create stylish and comfortable interior design. Any project of studio is made individually

Planing and Concept

Planing and Concept

We create stylish and comfortable interior design. Any project of studio is made individually

Construction

Construction

We create stylish and comfortable interior design. Any project of studio is made individually