Ενίσχυση του Γ.Ν. Ληξουρίου (Κεφαλονιά)

Το Μαντζαβινάτειο Νοσοκομείο στο Ληξούρι Κεφαλληνίας άρχισε να κατασκευάζεται το 1937 και αποπερατώθηκε το 1957. Το Έργο δεν ολοκληρώθηκε πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με συνέπεια ο φέροντας οργανισμός να παραμείνει εκτεθειμένος («γυμνός») μέχρι περίπου το 1952. Οι εργασίες κατασκευής μή-φερόντων στοιχείων, επενδύσεων, επικαλύψεων κτλ ξεκίνησαν το 1952.

Το έργο

 

Το Μαντζαβινάτειο Νοσοκομείο στο Ληξούρι Κεφαλληνίας άρχισε να κατασκευάζεται το 1937 και αποπερατώθηκε το 1957. Το Έργο δεν ολοκληρώθηκε πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με συνέπεια ο φέροντας οργανισμός να παραμείνει εκτεθειμένος («γυμνός») μέχρι περίπου το 1952. Οι εργασίες κατασκευής μή-φερόντων στοιχείων, επενδύσεων, επικαλύψεων κτλ ξεκίνησαν το 1952.

Η ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ανέλαβε την Σεισμική Αποτίμηση και την Στατική Ενίσχυση του Υφιστάμενου Δομήματος με εφαρμογή του νέου ελληνικού Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ. / ΕΚ8-μέρος 3).

Στο πλαίσιο αυτό συμπλήρωσε την Διερεύνηση και ολοκλήρωσε την Τεκμηρίωση του Υφιστάμενου φέροντος οργανισμού (γεωμετρία, αποκαλύψεις οπλισμών, μετρήσεις διάβρωσης, έμμεσες μέθοδοι προσδιορισμού αντοχής σκυροδέματος, ανιχνεύσεις οπλισμών, γεωτεχνική έρευνα κτλ).

 

Για την Ανάλυση εφαρμόστηκαν ανελαστικές μέθοδοι (κυρίως τύπου pushover), δοκιμάστηκαν εναλλακτικές στρατηγικές επέμβασης (αύξηση πλαστιμότητας/αντοχής και δυσκαμψίας – μέσω  εσωτερικών/εξωτερικών επεμβάσεων κτλ) και τελικώς μέσω βελτιστοποίησης σχεδιάστηκαν:

  • Εξωτερικά μεταλλικά πλαίσια με σεισμικούς συνδέσμους – βαθειά θεμελιωμένα (πάσσαλοι)
  • Περισφίγξεις με μανδύες από Ινοπλισμένα Πολυμερή (ανθρακοϋφάσματα-CFRP)
  • Μέτρα αντιδιαβρωτικής προστασίας